<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
 • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

  <menuitem id="h4sia"></menuitem>

  1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
   <wbr id="h4sia">
  2. <meter id="h4sia"></meter>

   <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
  3. <dl id="h4sia"></dl>
  4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

    AAC 技术

    先进音频编码 (AAC)

    AAC 是 MPEG 工作组开发的一种数字音频数据有损压缩方法。在一个数据流中,它支持至多 48 个全带宽信道,以及一个用于数据和低频效果 (LFE) 的附加信道。AAC 用于数字电视、在线音乐销售、移动音频播放器和游戏机。

    技术概览

    更多信息